Ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS)
για τον υπολογισμό και την αναπροσαρμογή Θρεπτικών Διαλυμάτων υδροπονικών καλλιεργειών

Το DSS δημιουργήθηκε από τον

καθ. Δημήτριο Σάββα

Διευθυντής Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών